Vir die juwelier is Hy die Kosbare pêrel.
Vir die bakker is Hy die Brood van die Lewe.
Vir die oogarts is Hy die Stralende Oë.
Vir die dokter is Hy die Groot Geneesheer.
Vir die bankier is Hy die Kosbare Skat.
Vir die tuinier is Hy die Soet roos van Saron en die Lelie van die Dale.
Vir die koerantman is Hy die Tyding van Groot Blydskap.
Vir die geoloog is Hy die Ewige Rots.
Vir die regter is Hy die Waaragtige Getuie.
Vir die advokaat is Hy die Voorspraak.
Vir die prisonier is Hy die Verlosser.
Vir die dorstige is Hy die Fontein van Lewende Water.
Vir die landbouer is Hy die Ware Wynstok.
Vir die skaapwagter is Hy die Goeie Herder.
Vir die sterrekundige is Hy die Blink Môrester.
Vir die musikant is Hy die Soetste Melodie.
Vir die kunstenaar is Hy die Lieflikheid, self vir die treurende is Hy die Troos ter.
Vir die sagmoedige is Hy die Prins van Vrede.
Vir die vermoeide is Hy die Een wat Rus gee.
Vir die sondaar is Hy die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem!
En vir my Here is U die liefling van my siel.

Sy Naam is Jesus!!! En Hy is alles vir my.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.